Heel blij was ik toen ingestemd werd met mijn verzoek voor een donatie aan Right To Play door Achmea. De foto en het persbericht heb ik gemaakt en opgestuurd naar redacties toen ik nog als vrijwilliger actief was.

Dit stuk in de krant gaat over een avond die ik initieerde en samen met anderen organiseerde

'Teken mee voor Right To Play' is een actie die ik heb geïnitieerd en door hele fijne samenwerking door en met iedereen is het een succes geworden. Het was een actie waar fondsen werden geworven door de verkoop van kalenders en ansichtkaarten. Tegelijkertijd werd ook de creativiteit van kinderen in de groepen 6,7 en 8 gestimuleerd. Met veel plezier kijk ik erop terug.

 Een artikel dat ik schreef als vrijwilliger voor RTP voor het magazine van Junior Chamber International waarmee onze actie grotere bekendheid kreeg.

Artikel in Meppeler Courant nadat ik naar Rotterdam was verhuisd.

Een radio interview naar aanleiding van mijn werk als vrijwilliger als onderdeel van een campagne georganiseerd door een service club


Dit certificaat kreeg ik in 2006, al even geleden natuurlijk. Ik laat het zien omdat de eigenschappen die genoemd worden, zoals commitment, teamwork en proactive, nog steeds van toepassing zijn.

Toen ik naar de Olympische Spelen ging, ben ik naar de krant gestapt om te kijken of ik erover mocht schrijven. Dat mocht.